T&S Group
ul. Krakowska 31
45-018 Opole

KRS: 0000269232,
Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: PL7542887078
REGON: 160098791
Kapitał zakładowy : 80 000 zł

Certyfikat KRAZ  3745

Biuro Opole
(Centrala)
ul. Krakowska 31
I piętro

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek
09.00 – 17.00

Inspektor Danych Osobowych
Jan Szczepanik
daneosobowe@tnsgroup.pl

Zeskanuj kod Facebook Messenger
i porozmawiaj z nami

napisz do nas
praca@twojaszansa.eu

Telefoniczna obsługa klienta

+48 77 456 16 05
+48 77 456 16 06

Telefoniczna obsługa klienta

0048-608-494-300
0048-608-016-400

Bezpłatna infolinia
(tylko z telefonów stacjonarnych)

0 800 88 77 66
0 800 88 20 20