RZECZY, KTÓRE NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ DO HOLANDII

 

 • Pieniądze oraz żywność, które pozwolą na utrzymanie się do czasu otrzymania pierwszego przelewu. Średni koszt utrzymania to około 60€ tygodniowo.
 • Ważny i nieuszkodzony dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Istnieje obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość zarówno w pracy jak i poza nią!
 • Dokument nadania nr SOFI lub inny dokument, na którym widnieje nr SOFI.
  Jeśli nie posiada Pan/Pani numeru SOFI, umówimy Państwa na spotkanie w celu jego uzyskania. Wspomniane spotkanie postaramy się zorganizować w ciągu dwóch tygodni.
 • Kartę płatniczą (kartę bankową) do rachunku bankowego, który został podany do przelewu wynagrodzenia;
 • W wypadku niektórych ofert pracy: sądowe zaświadczenie o niekaralności, certyfikaty, uprawnienia, referencje;
 • Odzież roboczą;
 • Obuwie robocze (z metalowym noskiem)
  Osobom, które nie posiadają własnych butów ochronnych radzimy zakupić je jeszcze w Polsce, gdyż są one tańsze. Zakup tego typu butów za pośrednictwem T&S na terenie Holandii to koszt 50 Euro.  Obuwie w rozmiarach niestandardowych (do 36 i powyżej 44) należy zorganizować sobie we własnym zakresie jeszcze w Polsce. Noszenie obuwia roboczego w pracy jest obowiązkowe!

 

UBEZPIECZENIE

 

Wyjeżdżając do pracy w Holandii należy pamiętać, że obowiązuje tam TYLKO I WYŁĄCZNIE HOLENDERSKIE UBEZPIECZENIE. T&S Group zapewnia zatrudnionym przez siebie pracownikom ubezpieczenie obejmujące podstawową opiekę medyczną (bez opieki dentystycznej). Istnieje również możliwość ubezpieczenia się w Holandii we własnym zakresie. Należy wówczas przedstawić kartę ubezpieczeniową lub oryginały innych dokumentów potwierdzających ważność polisy.

 

ORGANIZACJA TRANSPORTU DO HOLANDII

 

Do Holandii można wyjechać zarówno transportem prywatnym (własnym samochodem), korzystając z firmy transportowej znalezionej we własnym zakresie, jak i skorzystać z przewozu firm transportowych polecanych przez firmę T&S. Osoby korzystające z promocji polegającej na darmowym transporcie, zobowiązane będą do wyjazdu z firmą transportową wskazaną przez T&S.
W przypadku zakwaterowania, które zostało wskazane przez T&S, a oferowane przez firmę Langhstraet Recreatie B.V., prosimy o punktualne przybycie na miejsce. W razie spóźnienia na skutek korków, wypadku, zdarzeń losowych etc. prosimy o wcześniejszy kontakt ze wskazaną osobą w celu poinformowania o przypuszczalnym czasie przyjazdu.
Sugerowany czas dojazdu na wskazane przez Agencję Pracy w Holandii miejsce zakwaterowania:
Niedziela 8.00 – 12.00 oraz 17.00 – 20.00

 

ZAKWATEROWANIE

 

Istnieje możliwość korzystania z zaproponowanego przez Agencję Pracy w Holandii zakwaterowania, ubezpieczenia oraz transportu lokalnego lub organizowania tych świadczeń prywatnie.
T&S oferuje różne rodzaje zakwaterowania, jednak nie zarządza nimi. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wad, proszę skontaktować się z beheer@logejo.nl
Osobom, które będą korzystać z tej formy zakwaterowania zaleca się:
zabranie bielizny pościelowej, kołdry lub śpiwora i poduszki, prześcieradła itp.;
Akcesoria kuchenne są dostępne we wszystkich oferowanych przez nas miejscach zamieszkania, zalecamy jednak zaopatrzenie się w talerz i sztućce.

Zasady zakwaterowania :

Należy przestrzegać zasad mieszkaniowych logejo. W przypadku złamania zasad zostaną wyciągnięte konsekwencje

 • Przeprowadzki:
  Wniosek o Twojej przeprowadzce ( bo np chcesz mieszkać z koleżanka/kolegą ) musi być zawsze złożony droga mailowa zanim opuścisz swój pokój. Po potwierdzeniu Twojego wniosku możesz się wyprowadzić. Jeśli informacja o przeprowadzce nie zostanie przekazana na czas to zostanie pobrana opłata administracyjna w wysokości € 25. Wniosek należy wysłać na adres e-mail facilities@tensflexwerk.nl Zostanie on rozstrzygnięty w ciągu 2 dni roboczych
 • Po zakończeniu wynajmu wynajmowany pokój powinien być pozostawiony posprzątany a klucz zwrócony do osoby kontaktowej z Logejo. Kontakt jest możliwy za pomocą spotkania z osobą kontaktową z Logejo wysyłając e-mail do beheer@logejo.nl Jeśli kandydat nie zastosuje się do tych zasad to koszt sprzątania i naprawy wynosić będzie minimum € 50. Za każda dodatkowa usterkę zostanie wystawiony dodatkowy rachunek.

 

ROZPOCZĘCIE PRACY

 

Każdy otrzymuje plan drogą e-mailową. W niektórych miejscach zakwaterowania znajdują się listy z planem pracy. Proszę regularnie sprawdzać pocztę e-mail, a wówczas na pewno nie przegapią Państwo planu. Wyjazd do pracy organizowany jest z parkingu przy miejscu zakwaterowania, dlatego ważne jest punktualnie pojawienie się w miejscu zbiórki.
Zgłaszanie nieobecności – pracownik ma obowiązek zgłaszania choroby lub nieobecności do działu planowania na adres mailowy: planning@tensflexwerk.nl. W sytuacji, gdy pracownik nie jest w stanie wysłać maila, należy wysłać wiadomość sms na nr: 0031 686 868 397.

 

TRANSPORT LOKALNY

 

Niezależnie od rodzaju zakwaterowania, każdy pracownik zobowiązany jest punktualnie stawiać się w miejscu pracy. T&S oferuje transport z miejsca zakwaterowania (tylko z udostępnionych przez Langhstraet Recreatie B.V. lokacji zakwaterowania) do miejsca pracy. Do pracy dowozi kierowca firmy transportowej lub pracownik tymczasowy, któremu za jego zgodą został przydzielony samochód służbowy. Osoby korzystające z zakwaterowania prywatnego, zobowiązane są organizować sobie transport do pracy prywatnie.

W przypadku zakwaterowania w Westeinde, van Coothstraat lub Stationstraat, muszą Państwo dotrzeć do hotelu Hotel Friends w celu skorzystania z transportu do pracy.
Pracownikowi posiadającemu prawo jazdy i korzystającemu z zakwaterowania zorganizowanego przez Langhstraet Recreatie B.V. może zostać przydzielony samochód służbowy w celu dojazdu do pracy.
Należy wówczas zapoznać się z otrzymanym regulaminem oraz złożyć na nim podpis, który potwierdza posiadanie ważnego prawa jazdy oraz gotowość do kierowania samochodem służbowym zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Holandii.
Za nieprzestrzeganie przepisów prawa drogowego nakładane są wysokie mandaty, które pokrywane są z wynagrodzenia kierowcy (lub kierowca pokrywa sam).
Każdy z pracowników tymczasowych, który pełni rolę kierowcy samochodu służbowego, zobowiązany jest do cotygodniowego wypełniania kilometrówek i przekazywania ich do opiekuna zakwaterowania Jeśli kierowca samochodu służbowego jest uczestnikiem wypadku lub spowodował wypadek drogowy, uprasza się o niezwłoczny kontakt z pracownikiem ds. transportu. Udzieli on niezbędnych informacji o dalszym postępowaniu. Również wszelkiego rodzaju uszkodzenia pojazdu muszą być zgłaszane w trybie natychmiastowym. Pozwoli to uniknąć obciążenia kierowcy kosztami naprawy pojazdu.

W przypadku, gdy miejsce zakwaterowanie jest oddalone od miejsca pracy do 10 km, dojazd do pracy odbywa się rowerem. Firma udostępnia kandydatom rowery firmowe, które kandydat może zakupić na okres pobytu w NL, a w przypadku zwrotu roweru otrzymuje zwrot kwoty zakupu , pomniejszonej o aktualne zużycie sprzętu.
Firma posiada w ofercie 2 rodzaje rowerów ( w zależności od marki, stanu utrzymania itp ) w cenach 100 euro i 185 euro.
Przy sprzedaży rowerów sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, tak aby w momencie ewentualnego zwrotu kandydat mógł dostać za niego taką samą cenę jak przy zakupie.
Ponadto kandydat w trakcie użytkowania roweru jest w pełni odpowiedzialny za stan utrzymania roweru, ewentualne naprawy i konserwacje.
Płatność za rower nie jest jedorazowa i odbywa się na zasadzie potrącania z 2 lub 3 pierwszych pełnych wypłat kwot w wysokości : 50 euro ( np przy wartości roweru w wysokości 185 euro zostanie potracone: 50 euro z 1 wypłaty, 50 euro z 2 wypłaty i 85 euro z 3 wypłaty )

 

PŁATNOŚCI

 

W firmie T&S obowiązuje 4 tygodniowy cykl rozliczeniowy. Wynagrodzenia wypłacane są poprzez przelewy na uprzednio podane konto bankowe. Jeśli nie posiadają Państwo numeru SoFi/BSN, pierwszą wypłatę otrzymają Państwo dopiero po jego uzyskaniu. Ponadto istnieje możliwość otrzymywania zaliczek począwszy od drugiego tygodnia pracy, wyłącznie jeśli umowa została podpisana.

Warunkiem otrzymania zaliczki jest wypełnienie karty godzinowej (biały formularz dostępny w biurze osoby zajmującej się zakwaterowaniem lub u koordynatora pracy), należy jednak upewnić się, czy została ona podpisana przez klienta, a następnie umieszczenie jej w skrzynce znajdującej się przed biurem osoby zajmującej się zakwaterowaniem lub oddanie koordynatorowi pracy najpóźniej do niedzieli. Przelewy dokonywane są w piątek.
Nie ma możliwości otrzymywania wynagrodzenia w gotówce. Istnieje natomiast możliwość rezygnacji z zaliczek.
Całość wynagrodzenia będzie wypłacana co 4 tygodnie zgodnie z cyklem rozliczeniowym. Rezygnację z zaliczek należy zgłosić swojemu koordynatorowi.

 

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

 

WAŻNE!!! W celu ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku pracy w innym państwie, konieczne jest potwierdzenie okresów zatrudnienia oraz ubezpieczenia na formularzu E 301 lub dokumencie U1. W tym celu, należy zwrócić się do instytucji właściwej w kraju wykonywania pracy. Adresy właściwych instytucji zajmujących się koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w każdym państwie członkowskim można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/social-security-directory.
Formularze dotyczące zasiłków dla bezrobotnych:

 • Formularz E 301 – dotyczące sumowania okresów zaliczanych przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych;
 • Formularz E 302 – dotyczące członków rodziny, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu zasiłku dla bezrobotnych;
 • Formularz E 303 – dotyczące transferu zasiłku dla bezrobotnych
  Nieprzestrzeganie następujących zasad może skutkować oficjalnym upomnieniem. Wraz z drugim oficjalnym upomnieniem pracownik zostaje zwolniony ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto jeżeli pracownik zostanie przyłapany na kradzieży lub oskarżony o kradzież, która zostanie mu udowodniona, również zostanie zwolniony ze skutkiem natychmiastowym.

 

ZABRANIA SIĘ:

 

 • posiadania i zażywania narkotyków lub środków odurzających na terenie ośrodka campingowego jak również na terenie zakładu pracy,
 • nadużywania alkoholu na terenie ośrodka campingowego jak również spożywania alkoholu w miejscu pracy,
 • zakłócania ciszy nocnej,
 • nadmiernego wykorzystania energii elektrycznej,
 • notorycznego spóźniania się do pracy

 

ZALECA SIĘ:

 

 • utrzymywanie porządku w campingu oraz jego otoczeniu,
 • zgłaszanie wszelkich usterek campingu beheer@logejo.nl,
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej,
 • W przypadku chęci wcześniejszego zakończenia kontraktu, należy wypełnić formularz wcześniejszego rozwiązania umowy najmu i przekazać go firmie T&S. Ponadto należy zachować obowiązujący 7-dniowy okres wypowiedzenia umowy,
 • opuszczając ośrodek, należy upewnić się, że został on uporządkowany oraz, że jego stan zgadza się z tym, sprzed zakwaterowania
  jeśli po zdaniu campingu zostaną stwierdzone szkody lub nieporządek, mieszkańcy zostaną obciążeni kosztami naprawy szkód i sprzątania

 

 

Życzymy wielu sukcesów w pracy oraz miłego pobytu w Holandii!