OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

1. Administratorem danych osobowych jest T&S Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 31, 45-018 w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych, dostępne są pod adresem www.tnsgroup.pl

2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem daneosobowe@tnsgroup.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesów rekrutacyjnych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6.1.a RODO).

4. Dane osobowe mogą być udostępniane pracodawcom w celu zatrudnienia lub realizacji dalszych etapów rekrutacji zgodnie z celem przetwarzania. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT.

5. Dane będą przetwarzane przez okres 1 roku lub do momentu wycofania zgody.

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. W przypadku wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

ZGODA NA PRZYSZŁE REKRUTACJE:

Wyrażam zgodę dla T&S Group Sp. z o.o.. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych i przedstawiania ofert pracy.